Menu

Bonecrusher

Beast on wheels

Who is

Petr Vaněk

Původním vzděláním jsem mechanizátor lesní výroby, tedy dřevorubec. To, že tato práce mne nikterak nenaplňuje, jsem zjišťoval cca 2 roky od získání výučního listu. Začal jsem pošilhávat po středoškolském vzdělání a zároveň přemýšlel nad tím, jakou cestou bych se v budoucnu rád ubíral. Tou dobou jsem také začal experimentovat se svařováním drobných dílek z různých odpadů, aniž bych tušil, že mne tato práce časem zcela uchvátí. Náhoda tomu tak chtěla, že mi byla představena právě SUPŠ Turnov, která si po první návštěvě naprosto získala mé srdce a hned jsem věděl, že se sem musím stůj co stůj dostat. Při talentových zkouškách jsem se však o několik málo bodů nedostal na mnou zamýšleného kováře. Nicméně mi bylo nabídnuto studium uměleckého kovolitce. Tento velice zajímavý obor jsem úspěšně absolvoval v roce 2011 a přihlásil se na uměleckého kováře, kam jsem se již dostal. Během prvního a druhého ročníku jsem ještě získal základ tohoto krásného řemesla.